ظرفیت توسعه‌ی بی‌حَد و مرز

وب‌سرویس

ظرفیت توسعه‌ی بی‌حَد و مرز

هر آنچه در داشـبورد وندار در اختیار شماست، از طـریق وب‌سرویس نیز در دسترس شما خواهد بود. API های وندار امکان مدیریت یکپارچه امور مالی کسب و کار شما در استفاده سیستم‌های نرم‌افزاری شما را ایجاد می‌کند

شروع کنید

تسویه خودکار و یکپارچگی جریان مالی

اگر صاحب کسب وکاری هستید که دارای سیستم نرم‌افزاری است، قصد مدیریت منابع مالی موجود در کیف پول خود را دارید و به یکپارچگی دیتای مالی و سایر دیتاها نیاز دارید؛ با استفاده از وب‌سرویس‌ کارها را خودکار و یا به صورت دستی در سیستم‌ خود مدیریت کنید.
- اتصال به نرم‌افزارهای حسابداری برای تسویه و تنظیم سند حسابداری به صورت خودکار
- اتصال به سیستمهای نرم‌افزاری برای ایجاد یکپارچگی دیتاها

تسهیم مطمئن و سریع

برخی کسب‌و‌کارها دارای دو دسـته کاربر متفاوت هستند به عنوان مثال آنهایی که لازم از یک دســته پول دریافت کرده و به یک دسته پول پرداخت کنند. این کسب و کارها می‌توانند با اتصال به سیستم‌های نرم‌افزاری، عملیات پرداخت حــق‌الزحمه کاربران سامانه‌ و تسهیم خودکار را در تعداد و حجم بالا به راحتی انجام دهند

وب‌سرویس وندار چطور به مشتریانمان کمک کرده ؟

از زبان خودشان بشنوید...

گزارش‌های مالی

گزارش‌ها و آنالیـزهای مالی وندار یکی از ابزارهای مهم مدیریت مالی کسب‌و‌کارها است، اما این گـزارش‌ها زمانی ارزشـمند هستند که با اطلاعات انـبار، لجـستیک و فرآیندهای اجرایی کسب و کار یکپارچه گردد. ارائه این گزارش‌ها به صورت API به کسب‌و‌کارها این امکان را می‌دهد که بتوانند خروجی‌های مد نظر را تولید کنند

اتصـال آسان به نرم‌افـزارهای حسـابداری، انبارداری و ERP، اتصال به سامانه‌های فـروش کسـب‌و‌کارهای آنلاین و سامانه‌های مرکز تمـاس آنان از دیگر مـزایای این وب‌سرویس‌ است

احراز هویت کاربران وندار

احراز هویت به شما کمک می کند تا بتوانید کاربران مشـترک وندار و سرویس‌های خود را شـناسایی کرده و خدمات بهتر و جذاب‌تری را به آنها ارائه دهید

با این وب‌سرویـس علاوه بر عدم نیاز به احراز هـویت و مـدارک مجدد فرد در زمان ثبت نام در وب سایت شما، امکان تسهیم و انتقال پول به کاربران مشترک بدون دغدغه امنیتی نیز فراهم شده است

«وب‌سرویس» به درد چه کارهایی می‌خورد؟

ممکنه به کارت بیاد...