ورود / ثبت نام
وندار

مایلید با ما در خانه‌ی وندار
همکار شوید؟

آن‌چه در وندار برای ما مهم است، به‌وجود آوردن فضای کاری امن و راحت و شاید به‌توان گفت نزدیک‌ترین فضا به خانه است. ارزش را تلاش، خلاقیت، بهبود پیوسته‌ی شرایط کار و زندگی خودمان و همکاران‌مان تعریف کرده‌ایم. اگر شما هم در مسیر حرفه‌ای خود چنین اهدافی دارید با ما همراه شوید.

مشاهده فرصت‌های شغلی فعال

ارزش‌های سازمانی

تلاش برای ارائه راهکارهایی بومی سازی شده با توجه به مسائل حوزه فین‌تک در ایران، ارزش اصلی در تفکر خالقان وندار بوده است. امروز کسب‌وکارها بیش از هر زمان دیگری نیاز دارند تا راه‌حل‌های سریع و جامع پرداخت را در یک میزکار دریافت کنند و ما برای رسیدن به هدف همراه آنان هستیم. آینده است؛ ما این مسیر را با کمک همراهان‌مان در وندار برای شما می‌سازیم.

مشتری‌مداری

وام‌داری مشتریان هستیم و رضایتشان نیروبخش ماست

کمال‌‌گرایی

نگاه ما به قله‌هاست تا هرروز بالاتر برویم

تیم‌مداری

دست‌دردست برای رویاهای مشترکمان می‌جنگیم

انسان‌گرایی

انسان‌ هستیم و به انسانیت ایمان داریم

محصول‌مداری

راوی قصه‌ی ما، محصولاتمان هستند

محیط کار وندار

به‌وجود آوردن فضای کاری امن و راحت و شاید به‌توان گفت نزدیک‌ترین فضا به خانه است. ارزش
را تلاش، خلاقیت، بهبود پیوسته‌ی شرایط کار و زندگی خودمان و همکاران‌مان تعریف کرده‌ایم.