دریافت یکپارچه‌ی پول

همه‌ی ابزارهای دریافت پول زیر یک چتر. در وندار همه‌ی ورودی‌های مالی کسب‌وکار شما از فرم و درگاه پرداخت تا پرداخت خودکار کاربران و حتی خودپردازها را یک بار حساب و کتاب کنید.

معیار تازه‌ای در تجارت پرداخت

وندار کیفیت خدمات پرداخت ( درگاه‌ پرداخت ، فرم پرداخت و پرداخت خودکار ) و مدیریت مالی‌اش را نه با روش‌های سنتی بلکه با نوآوری‌های بانکداری نوین مقایسه می‌کند.

شروع کنید