وجه تمایز خدمات وندار

کسب‌وکارهای نوپا

پیاده‌سازی سریع، راه‌اندازی و آزمایش رایگان

وندار شرکتی برآمده از فضای کسب‌وکارهای نوپاسـت و کمک به راه‌اندازی سـریع و رشد شـتابان کسـب‌وکار شما را مامـوریت خـود می‌داند. تمامی ابـزارهای پرداخـت وندار در کمترین زمان پیاده‌سـازی می‌شوند و 3 ماه نخـست استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی برای کسـب‌وکارهای نوپایی که کمتر از ۲ سال از راه‌اندازی آنها می‌گذرد، رایگان است

شروع کنید

فراتر از درگاه پرداخت اینترنتی

درگاه پرداخت وندار با مجموعه‌ی متنوعی از پلاگین‌های آماده در کمترین زمان و با کمترین بار برنامه‌نویسی پیاده‌سازی می‌شود. می‌توانید درگاه پرداخـت اختصاصی با نام و نشان تجاری خود داشته باشید

درگاه وندار همزمان روی درگاه‌های بانکی چهار شرکت پرداخت مختلف پیاده‌سازی شده است و در هر لحـظه در صورت در دسـترس نبودن هر درگاه، پرداخـت را به درگاه دیگری منتـقل می‌کند تا قطع بودن امـکانات هیچ‌کدام اخـتلالی در خدمات شما ایجاد نکند
درگاه پرداخت اینترنتی

پرداخت خودکار

با اسـتفاده از ابزار پرداخت خودکار ونـدار یک مرتبه از کاربران خـود اجازه‌ می‌گیرید و سپس هر ماه در زمان مشخص حق اشـتراک خدمات شما مستقیم از حساب کاربر برداشت می‌شود. اجازه‌نامه‌ی این ابزار تعداد و سقف برداشت مجاز ماهانه را روی دامنه‌ی اینترنتی بانک از کاربر می‌پرسد و کاربر می‌تواند در هر زمان دسـترسی داده‌ شده را پس بگیرد
پرداخت خودکار

وجه تمایز خدمات وندار

مهمترین وجه تمایز وندار امکاناتی است که روی تمامی ابزارهای خود ارائه می‌دهد. می‌توانید پول‌های دریافـتی را به هر تعداد حساب (شماره شبا) که بخـواهید واریز کنید و دیگر لازم نیست دریافـتی‌های خود را به حـساب بانـکی‌تان منتـقل کنید و درگیر سندزدن‌های فراوان برای واریز آنها به حساب مشتریان یا همکاران‌تان شوید

با امکان روزی سـه بار تسـویه به حسـاب‌های تمــامی بانـک‌ها و ۳۹بار تسـویه به حسـاب‌های بانک آینده، همیشه اختیار پول‌های کسب‌وکارتان را خواهید داشت
امکانات عمومی وندار

پیاده‌سازی، دسترسی و مدیریت آسان

با مجـموعه‌ای غنی و همواره درحال بروزرسانی از مسـتندات و پلاگیـن‌های آماده، اتصال به ابزارهای وندار زمان چندانی از تیم فنی شما نخواهد گرفت. ابزارهایی که هم روی مـیزکار به آنها دسـترسی داریـد و هم با استـفاده از وب‌سـرویس، تمامی امکانات آنها را می‌توانید روی سیستم‌های نرم‌افزاری خودتان داشته باشید

توسعه‌دهندگان

کسب‌وکارهای نوپا در دیدگاه وندار

تنها با داشتن یکی از ویژگی‌های زیر کسب‌وکار شما از نظر ما کسب‌وکاری نوپا و سزاوار حمایت است، ثبت‌نام کنید و
به ما اطلاع دهید

دامنه‌ی وب‌سایت کسب‌وکار در ۲ سال گذشته فعال شده باشد

شخصیت حقوقی کسب‌وکار در ۲ سال گذشته ثبت شده باشد

یکی از شتاب‌دهنده‌ها یا فضاهای کار اشتراکی کسب‌وکار شما را با یک نامه یا ای‌میل به ما به عنوان کسب‌وکاری نوپا معرفی کند

معیار تازه‌ای در تجارت پرداخت

وندار خود را کسب‌وکاری برخاسته از فضای کسب‌وکارهای نوپا می‌داند و باور داریم کسب‌وکارهای نوپا کیفیت خـدماتشان را نه با روش‌های سـنتی بلکه با نوآوری‌های دنیای فناوری اطلاعات مقایسه می‌کنند

شروع کنید