وندار کجاها به کارت میاد؟

می‌توانید راهکارهای مختلفی را با ابزارها و امکانات وندار خلق کنید. در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم

فروشگاه‌های اینترنتی

جریان مالی خود را توسعه بخشید

سامانه‌های ارائه خدمات

سنگینی بار امور مالی شما را به جان خریده‌ایم

فریلنسرها

متفاوت باشید و در زمان صرفه‌جویی کنید

امور مالی شخصی

!آسوده خاطر از حساب و کتاب مادر-خرجی

فروشگاه‌های اینستاگرامی

فرآیند فروش خود را کوتاه و آسان کنید

استانداردی جدید برای دریافت پول

درگاه‌ بانکی، فرم پرداخـت و ده‌ها ابزار دیـگر که به شما کمک می‌کنند از دیگـران پول دریافت کرده و جریان مالی‌تان را مدیریت کنید

شروع کنید