سنگینی بار امور مالی شما را به جان خریده‌ایم

سامانه‌های ارائه خدمات

سنگینی بار امور مالی شما را به جان خریده‌ایم

برخلاف فروشگاه‌های اینترنتی، دریافت پول مساله‌ی اصلی شما نیست بلکه پرداخت پول به همکاران خدماتی بار سنگینی است بر شانه‌های شما. راه‌کارهای وندار مشکل گشاست

شروع کنید شروع کنید

تسهیم فوری و آسان به مخاطبان

فهرسـتی از مشـتریان، همکاران و شرکای تجـاری تهیه کنید تا بتوانید در هر زمان، مبلغ مورد نظر را از کیف پول ونداری خود به حساب آنها واریز کنید. این روش منجر به کاهش حجم کاری و سرعت واریز پول می‌شود

روزی 3 بار امکان تسویه دارید

دیگر پول‌تان برای مدتی و بدون دسـترسی در کیف‌پولتان باقی نمی‌ماند. کار ساده شد؛ با ونـدار تا روزی ۳ مرتبه در زمان سیـکل‌های اسـتاندارد پـایا، امکان تسـویه دارید . نیاز نیست هزینه‌ای اضافی هم پرداخت کنید

دردسر خرید با کارت دزدی را برداشتیم

اگر با کارت دزدی از شما خرید کنند، باید پاسخگوی سـازمان‌ها و نهادهای نظارتی باشید و در بیشتر مواقع، تاوان خسارت با شماست. کار ساده شدش؛ مکانیزم کنترلی وندار، اجازه‌ی انجام تراکنش با کارت دزدی را نمی‌دهد

هیچ کارمـزدی نپردازید

در حالت عادی، کارمزد هر تراکنش ۱% و تا سقف ۳۰۰۰ تومان است. کار ساده شد؛ شما برای هر فرم تعیین کنید که کارمزد پرداخت از پرداخت کننده دریافت شود. مشاهده تعرفه‌ها

سهولت در دسترسی با وب‌سرویس

هدف ما، دسـترسی آسان شما به تمام امـکانات بدون ورود به حساب وندار است. هر بخش از خـدمات ونـدار دارای وب‌سرویس هست که می‌توانید موارد دلخواه را پیاده سازی و دسترسی به آن را فراهم کنید. مشاهده وب‌سرویس‌ها

توسعه‌ی آنی مثل آب خوردن

توسعه‌ سرویس برای اتصال به وندار را در کمترین زمان و بدون کوچک‌ترین اشتباه انجام دهید. کار ساده شد؛ مستندات و نمونه کدهای متنوعی فراهم کرده‌ایم

مدیریت دسترسی افراد به امور مالی

نیاز نیست اطلاعـات ورود خــود را در اختیار همکاران یا کارمندان خود قرار دهید. کار ساده شد؛ تعدادی کاربر با سطح دستـرسی مشخص درست کنید و به هر کاربر متناسب با وظیفه‌ی خود، به بخشی از امور دسترسی بدهید

حق اشتراک را از حساب مشتری برداشت کنید

اگر به شکل اشتراکی به مشتری خدمات می‌دهید، می‌توانید با استفاده از ابزار اشـتراکی وندار، دسـترسی به حسـاب بانکی مشـتری را بگیرید و بدون هزینه‌های ارتـباطی لازم، از حساب وی برداشت کنید

وندار چطور به سامانه‌های ارائه خدمات کمک کرده ؟

از زبان خودشان بشنوید...

چه ابزارها و امکاناتی به «سامانه‌های ارائه خدمات» کمک می‌کنند؟

سایر راهکارهای وندار ...