آسایش خاطر مادرخرج‌ها

امور مالی شخصی

آسایش خاطر مادرخرج‌ها

دنگ سفر، سهم هدیه‌ی تولد و حساب کتاب رستوران با وندار ساده، دقیق و بی‌دردسر جمع می‌شود.

شروع کنید

پیگیری آسان

به جای زیر و رو کردن تراکنش‌های بانکی به دنبال مبالغ واریزی دیگران یا گرفتن رسید از آنها، پیگیری پول‌ها را به وندار بسپارید. گزارش‌های مالی شفاف و ساده با ما.

درگاه پرداخت شخصی به جای شماره کارت

برای رد و بدل کردن پول بین فامیل و دوستان درگیر محدودیت‌های کارت به کارت نباشید. فرم پرداخت وندار سریع‌، راحت و بی‌دردسر است.

مدیریت مالی

برای حساب کتاب‌های خانوادگی، دنگ رستوران با دوستان و سهم ماهانه‌ی صندوق همکاران فرم پرداخت جداگانه بسازید و به سادگی دریافت‌ها را مدیریت کنید.

بدون هزینه‌ی اضافی

ساختن هر تعداد فرم پرداخت رایگان است. اما اگر با کسی تعارف دارید انتخاب کنید کارمزد از شما دریافت شود، کارمزدی که بیشتر از هزینه‌ی کارت به کارت نخواهد بود.

چه ابزارها و امکاناتی به «امور مالی شخصی» کمک می‌کنند؟

سایر راهکارهای وندار