آسوده خاطر از حساب‌و‌کتاب مادرخرجی!

امور مالی شخصی

آسوده خاطر از حساب‌و‌کتاب مادرخرجی!

با وندار می‌توانید به آسـانی به حسـاب، کتاب مادر‌-خرجی برسید. برای نمـونه، بدهی‌ها، دانـگ سفر و هدیه تـولد و سـهم افـراد را در کـم‌ترین زمـان ممکن، سـاده و بی‌دردسـر جمع‌آوری کنید

شروع کنید شروع کنید

جای شماره کارت، لینک اختصاصی بدهید

شاید در جـمع دوستان و آشـنایان مشکلی نباشد که برای دریافـت پول از دیگران، شماره کارت بدهید. اما برای دریافت دستـمزد، پول پروژه یا اهداف خیریه، «لینک اختصاصی» وجهه بهتر و رسمی‌تر است

پیگیری پول‌ها آسان تر است

نیاز نیـست در تراکنش‌های بانـکی خود بگـردید تا ببینید چه کسـانی، چه مـبلغی واریـز کردند، یا این که از افـراد اسـکرین شات پرداخـت بخواهید. کار سـاده شد؛ گزارش‌های مالی شفاف و ساده همه‌ی اینها را به شما نمایش می‌دهد.

دریافت‌ها را مدیریت کنید

برای هر شخص، مشتری، پروژه، کالا و... یک فرم جداگانه با لینک اختصاصی بسازید. برای نمونه، برای دریافت‌ها هدف تعیین کنید تا وقتی به مبلغی خاص رسید یا زمان مشخصی سپری شد؛ دریافت پول متوقف شود.

هزینه اضافی پرداخت نمی‌شود

در حالت عادی، کارمزد هر تراکنش برابر است با همان هزینه‌ی کارت به کارت. کار ساده شد؛ شما می توانید برای هر فرم تعیین کنید تا کارمزد پرداخت از پرداخت‌کننده دریافت شود. بنابراین این کار هیچ هزینه‌ای برای شما ندارد

چه ابزارها و امکاناتی به «امور مالی شخصی» کمک می‌کنند؟

سایر راهکارهای وندار ...