سـاده و سـریع با قابلیت‌های وسیع

فـرم درخواست پول

ساده و فوری با قابلیت‌های بسیار

شما می‌خواهید از چند نفر پول بگیرید؛ نیاز نیست شماره کارت بدهید، یکی یکی پیگیری و حساب، کتاب کنید تا ببینید کی چقدر پول ریخته. کار ساده‌ شده. فقط لینک «پرداخت شخصی» را برای شخص بفرستید! دریافت پول و حساب کتابش با وندار

شروع کنید

ابزاری کارامد بدون نیاز به دانش فنی

در یک دقیقه ثبت‌نام کنید. سپس، بی‌نهایت فرم برای کارهای جور‌‌ واجـور بسازید. «فـرم پرداخـت» درگاه پرداخت شخصی بانکی شـماست. بدون نیاز به دانـش فنی، کار ساده‌ شده، فقط با چهار کلیک برای کارهای جور واجور، از افراد پول بگیرید

نمونه فرم‌ها

هزینه اضافی پرداخت نمی‌شود

در حالت عادی، کارمـزد هر تراکنش برابر است با همان هزینه‌ی کارت به کارت. کار ساده شد؛ شما می‌توانید به ازای هر فرم تعیین کنید که کارمزد از پرداخت کننده دریافت شود. با این حساب شما هیچ کارمزدی پرداخت نخواهید کرد.

مشاهده تعرفه

هدفمند و بی انتها

بی‌نهایت فرم بسازید و با هر فرم برای اهداف گوناگون، از افراد مختلف پول بگیرید

به نام شخص یا برند

فرم‌ها می‌توانند به نام شما یا یک «کسب و کار» باشند

هدفدار با مبلغ یا زمان

هدف تعیین کنید که هر فرم شما تا چه مبلغی پول جمع آوری کند و تا چه زمانی فرم فعال باشد.

آمار، ارقام و نمودارها

در پایان، گزارش و نمودار وضعیت تراکنش‌ فرم‌ها را در بازه‌ی زمانی مورد نظر، مشاهده کنید

«فرم پرداخت» به درد چه کارهایی می‌خورد؟

ممکنه به کارت بیاد...