آغاز همکاری وندار و حامی‌ باش

به گزارش روابط عمومی وندار، حامی باش با راه‌اندازی این سرویس روند حمایت مالی از ارزش‌آفرینان را برای حامیان آن‌ها آسان می‌کند.

حامی باش از طریق جذب حمایت مالی از مخاطبان به افرادی که محتوای رایگان تولید می‌کنند کمک می‌کند که در این کار استمرار بیشتری داشته باشند و همچنین به بهبود کیفیت کار خود بپردازند.

در حال حاضر و با استفاده از امکان پرداخت خودکار (دایرکت دبیت) در پلتفرم حامی باش حمایت مالی مخاطبان از پروژه‌های فرهنگی‌ای مانند تولید پادکست به صورت آسان‌تر و مستمر و تضمین‌شده‌ای قابل اجرا است.

سرویس پرداخت خودکار (دایرکت دبیت) روش مستقیمی برای ارتباط میان تولیدکنندگان پروژه‌های مستقل و مخاطبان و حامیان احتمالی آن‌هاست.