باید بپذیریم که گذار از نظام بانک‌داری سنتی به بانک‌داری نوین یک ضرورت است نه یک انتخاب. در این پست به تاریخ فینتک در جهان و ایران پرداخته‌ایم. از اولین تکنولوژی‌هایی که در بانکداری قدیم به‌کار آمد تا فناوری‌ مالی نوین کنونی که جامعه را به سمت اقتصاد بدون پول نقد می‌برد.